Nyheder & Drift: URL/Webforward

Publiceret: 30/03/2022

Vi har nu åbnet op for muligheden for at lave URL/Webforward, dvs. man kan lave et DNS-record, som peger på en af vores IP-adresser, og vi kan så guide brugeren videre til den endelige URL, som du angiver som destination.

Hvis man går ind på en primær DNS zone, så vil der øverst til højre være en URL forward knap, hvor man får mulighed for opsætning af URL forward.
Der tilføjes automatisk en DNS record i zonen, som er nødvendig, før URL forwarden virker. Slettes en URL forward, slettes DNS record automatisk.
Sletter du manuelt det oprette DNS record, vil URL forward holde op med at virke, indtil du gentilføjer DNS record igen.

Vi håber du bliver glad for den nye funktion, som har været efterspurgt af en del brugere.